Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Vásárlási feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Utolsó frissítés: 2021. május 31.

1. Bevezető

Jelen Általános Felhasználási Feltételek (ÁSZF) határozzák meg a Bridge Budapest Egyesület (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Bridge Budapest) üzemeltetésében működő bridgebusiness.hu/box honlap (a továbbiakban: Honlap) felhasználásának feltételeit. A Honlap, illetve egyes tartalmi elemeinek megnyitása, s bármely szolgáltatás igénybevétele a bridgebusiness.hu/box honlap használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételek és adatkezelési elvek elolvasását és elfogadását jelenti.

A szerződés nyelve: magyar. A honlap nyelve: magyar.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot az Általános szerződési feltételek külön értesítés és indoklás nélküli módosítására. Vevő felelőssége, hogy az Általános szerződési feltételek módosításait kövesse. A módosítást követően a honlap használata az Általános szerződési feltételek módosításának elfogadását jelenti.

Az Általános szerződési feltételek Vevő által történő elfogadása az adományozás igénybevételének előfeltétele.

 

2. Szolgáltatók adatai

A Bridge Business Kft. (székhely: 2013 Pomáz, József Attila utca 3., levelezési cím: 1065 Budapest, Nagymező u. 54-56., adószám: 14349827-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-120816, e-mail cím: info@bridgebudapest.org), és a Bridge Budapes Egyesület (székhely: 1051 Budapest, Szent István tér 11., levelezési cím: 1065 Budapest, Nagymező utca 54-56., adószám: 18407969-1-41, nyilvántartási szám: 15.087, email cím: info@bridgebudapest.org) mint adatkezelők (a továbbiakban: Szolgáltató), magukra nézve kötelezőnek ismerik el jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát.

A szolgáltatást a MediaCenter Hungary Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6., cégjegyzékszám: 03-09-114492, adószám: 13922546-2-03, a továbbiakban: “MediaCenter”) biztosítja.

 

3. Alapvető feltételek, az ÁSZF hatálya

3.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

3.2. Az ÁSZF tartalmazza a Szolgáltató és a honlapot használó jogi személyek (a továbbiakban: Felhasználók) közötti szolgáltatási viszonyban a felek jogait és kötelezettségeit.

A Felhasználók jelen ÁSZF rendelkezéseit a regisztrációjuk időtartama, illetve a honlap szolgáltatásainak igénybevétele ideje alatt kötelesek teljesíteni.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók tevékenységéért.

Amennyiben a Vevő érdekkörében felmerült szerződésszegés, vagy más jogellenes magatartás következtében a Szolgáltatót kár éri, vagy vele szemben ilyen igényt terjesztenek elő, úgy őt a Szervezet köteles a következmények alól mentesíteni, a folyamatban lévő eljárás esetében mentesítését elősegíteni, peres eljárás esetén beavatkozóként perbe lépni.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatások igénybevételét ne engedélyezze. 

A Szolgáltató érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége, kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása) a Szolgáltatót felelősség nem terheli, és kizár mindennemű kártérítési igényt. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a honlap rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. 

A Szolgáltató vállalja, hogy vitás kérdésekben kölcsönös megegyezésre törekszik, és együttműködést tanúsít a vita kölcsönösen elfogadható rendezése érdekében.

4. Szolgáltatások és igénybevételük

4.1. Regisztráció az oldalra

Az oldalon szereplő felajánlások és termékek elérése és a digitális termékek letöltése regisztrációhoz kötött. A regisztrációhoz szükséges adatokat teljes körűen ki kell tölteni. A honlap kínálatának megtekintése és a vásárlói kosár megtöltése még nem regisztráció köteles, de a vásárlási folyamat befejezéséhez és a digitális termékek eléréséhez kötelező érvényű a regisztráció.

Az vásárlói regisztráció a következő adatok megadásával lehetséges:

  • Vezetéknév 
  • Keresztnév
  • Cégnév (kötelező)
  • Adószám (kötelező)
  • E-mail cím
  • Jelszó
  • Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez

4.2 Vásárlás

Ha a termék adatlapján rákattint a ”Kosárba” gombra, akkor a termék bekerül a kosárba, és megtekintheti annak tartalmát a „Kosár →” gombra kattintva.

A vásárlási folyamat tovább folytatható, amíg minden termék bekerül a kosárba. A látogatás során a kosár tartalma bármikor megtekinthető a kosár ikonra kattintással.

Amikor minden óhajtott megvásárolandó terméket elhelyezett a kosarában, kattintson a „Kosár → ” gombra, vagy a kosár ikonra, hogy megtekinthesse annak tartalmát. A kosárban a termékeket törölheti, majd a „Kosár frissítése” gomb megnyomásával véglegesítheti.

A kosárban található „Tovább a pénztárba” gombra kattintva haladhat tovább az vásárlás folyamatában.

Amennyiben már regisztrált felhasználónk, belépéskor egyből a pénztárba az adatok ellenőrzéséhez kerül, ellenkező esetben a „Belépés” vagy „Regisztráció” gombra kell kattintania.

A megrendelés leadásának utolsó lépéseként a „Pénztár”-ban található, a Vevő a vásárlás végleges elküldésével kijelenti, hogy a jelen Általános szerződési feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A megrendelésre az adott megrendelés időpontjában érvényes Általános szerződési feltételek vonatkoznak.

A Szolgáltató a Vevő megrendelésének megérkezését a Látogató felé elektronikus úton visszaigazolja. Látogató akkor éri el az általa összeválogatott és megvásárolt digitális termékeket, ha a Szolgáltató jóváhagyta a regisztrációját. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal, az ebből eredő költségeket a Látogató viseli, illetve köteles megtéríteni Szolgáltató részére. A megrendelés Szolgáltató által történő elfogadása esetén a szerződés létrejön. 

4.3 Fizetés

A Honlapon szereplő termékek térítésmentesek.

 

5. Adatkezelés

A Szolgáltató kizárólag a hatályos adatvédelmi előírásoknak, illetve a jelen ÁSZF és a bridgebusiness.hu/box oldalon szintén közétett Adatkezelési Szabályzat keretei között rögzíti és használja a Honlap szolgáltatásainak igénybevétele során tudomására jutott személyes adatokat.

6. A Felhasználó egyéb jogai és kötelezettségei

6.1. Panaszkezelés

A Vevők panaszaikat, észrevételeiket e-mailben az info@bridgebudapest.org címre küldhetik. A panaszokat a Bridge Budapest 30 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a megadott e-mail címen értesíti a bejelentőt.

6.2. Elállás

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az ÁSZF rendelkezéseivel ellenkező, jogszabályba ütköző, illetve egyoldalú megítélése szerint a honlap Látogatóit vagy a Szolgáltatót hátrányosan érintő termékeket és információkat a honlapról eltávolítsa. Az eltávolításról a Termék gyártóját/felajánlóját köteles értesíteni, egyéb módon és jogcímen sem Termék gyártója, sem más személy vele szemben emiatt követelést nem érvényesíthet

6.3. Szerzői jog

A jelen honlap tartalmát szerzői jog védi. A honlapon szereplő információk, képek és egyéb anyagok, a honlap grafikai megjelenése és grafikai elemei és egyéb elemek és megnevezések csak a honlapon történő vásárlás céljára szolgálnak.

Minden egyéb felhasználás a Szolgáltató írásbeli engedélye nélkül tilos, különös tekintettel az adatbázisokba történő rögzítésre, sokszorosításra és a reklámcélú felhasználás bármely formájára, valamint harmadik félnek történő továbbításra, valamennyi esetben részben vagy átdolgozott formában is.

7. Kapcsolattartás

Kapcsolattartás a Szolgáltató részéről: info@bridgebudapest.org

A Szolgáltató a Látogatókkal és a Vevőkkel a honlapon keresztül kommunikál.

8. Záró rendelkezések

A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et a Honlapon való közzétételével módosítani.

2021. május 31.